اپلای 118

اپلای 118

مرجع اطلاعات و مشاوره تحصیل، اقامت و کار در خارج از کشور

ارائه دهنده اطلاعات و مشاوره های مهاجرتی و تحصیل در اروپا، استرالیا و کانادا

مشاور شما در امور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اروپا، استرالیا ، کانادا و عمان

  • اینستاگرام اپلای 118
  • تلگرام اپلای 118

لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت جهت سال تحصیلی 2020-2019

لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت و در مان و آموزش پزشکی برای سال تحصیلی 2020-2019 ارائه شد

هر ساله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران لیست و اسامی دانشگاه های مورد تائید خویش را به ترتیب نام کشور ها برای هر سال تحصیلی منتشر میکند.

با بررسی کارشتاسی وزارت بهداشت و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times , QS , Shanghai اسامی دانشگاه های خارجی مورد تائید وزارت بهداشت برای ورودی های سال تحصیلی 2020-2019 برای رشته های مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول های ذیل ارائه میشود.

نکته مهم: تاکید میشود که کالج ها یا شعبه های وابسته به دانشگاه های مورد تائید ، مدارکشان قابل ارزشیابی نمیباشد...

Country

University

 

Argentina

University Buenos Aires(UBA)

University National La Plata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australian

Australian National university

Central Queensland University

Charles Darwin University

Curtin University

Edith Cowan University

Flinders University

James Cook University

Macquarie University

Monash University

Queensland University of Technology

RMIT University

University of Adelaide

Australian Catholic University

University of Melbourne

University of New South Wales

University of Newcastle Australia

University of Queensland

University of Sydney

University of Tasmania

University of Wollongong

Western Sydney University

Deakin University

Griffith University

La Trobe University

University of South Australia

Bond University

Murdoch University

Southern Cross University

University of Canberra

University of Southern Queensland

University of Technology Sydney

University of the Sunshine Coast

University of Western Australia

Victoria University

Swinburne University Technology

University of New England Australia

 

 

 

 

 

 

 

Austria

University of Vienna

Johannes Kepler University of Linz

Med University Vienna

Med University Graz

Med University Innsbruk

University Innsbruk

University Graz

University Nat Resources& Life Sci-Boku

Karl-Franzens University Graz

 

 

 

 

 

Belgium

KU Leuven

University Catholique de Louvain(UCL)

Ghent University

University Libre de Bruxelles

University of Antwerp

University de Liege

Vrije Universiteit Brussel(VUB)

Hasselt University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil

Universidade de Sao Paulo

Universidade Estadual de Campinas (unicamp)

UNESP

Universidade Federal de Sao Paulo

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS)

Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)

Universidade Federal do Parana-(UFPR)

State University Ponta Grossa

Universidade Federal de Santa Catarina

Federal University of Bahia

Federal University of Ceare(UFC)

Federal University of Pelotas

University Federal de Pernambuco(UFPE)

Federal University of Goias

Federal University of Sao Carlos

Federal University of Santa Maria

Fluminense Federal University

State University of Maringa

University Estadual Paulista

University Brasilia

Bulgaria

Medical  University Sofia

 

 

Canada

University of British Columbia

University of Toronto

McGill University

McMaster University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada

University de Montreal

University of Alberta

University of Calgary

University of Ottawa

The University of Western Ontario

Queen’s University at Kingston

Dalhousie University

Laval University

University of Manitoba

Universite de Sherbrooke

Memorial University of Newfoundland

University of Saskatchewan

University of Victoria

University of Windsor

York University

University de Quebec a Montreal

University of Regina

Western University

University Guelph

University Waterloo

Simon Faster University

University of Northern British Columbia

 

 

 

 

Chile

Pontificia Universidad Catolica de Chile(UC)

University of Chile

University of La Frontera

University of Santiago, Chile(UFACH)

University of Concepcion

Catholic University of Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China

Peking University

Fudan University

Shanghai jiao Tong University

Tsinghua University

Shanghai University

Sun Yat-Sen University

Zhejiang University

Nanjing University

Central South University

Huazhong University of Science and Technology

SiChuan University

Tongji University

University of Science and Technology of China

Wuhan University

China agricultural university

Xiamen University

University of Chinese Academy of Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China

Soochow University

Nankai University

Capital Medical University

Nanjing Medical University

Ocean University of China

Tianjin University

Jinan University

Xian jiaotong University

Jilin University

Zhengzhou University

Southeast University

Beijing university of Chinese medicine

ﯽﮑﺷﺰﭘ كرﺪﻣ نﺎﮔﺪﻧراد ياﺮﺑ ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ رد ﯽﺘﻨﺳ ﺐﻃ و يزﺎﺳوراد ﻪﺘﺷر رد

East china university of science and technology

Shandong University

University Hong Kong

Chinese University Hong Kong

China Med University

China Pharmaceutical University

Beijing Normal University

Nanjing Agriculture University

 

 

 

Colombia

Pontificia University Javeriana

University of Antioquia

University National of Colombia

University of The Andes

University the Rosairo

Cyprus

University of Cyprus

Croatia

University of Zagreb

 

 

Czech

Republic

Charles University

Palacky University in Olomouc

Masaryk University Brno

Academy of Sciences of the Czech Republic

 

 

Denmark

University of Copenhagen

Aarhus University

University of Southern Denmark

 

Denmark

Aalborg University

Technical University of Denmark

 

 

 

 

Egypt

Cairo University

Ain Shams University

Suez Canal University

Alexandria University

Mansoura University

Estonia

University of Tartu

 

 

 

 

 

 

Finland

University of Helsinki

University of Turku

University of Oulu

University of Eastern Finland

University of Tempere

University Jyvaskyla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

University Pierre et Marie Curie(UPMC)

University Claude Bernard Lyon 1

University Paris Descartes

University of Strasbourg

Aix-Marseille University

University of Montpellier

University Paris Diderot-Paris 7

University Paris-Sud

University of Nantes

University of Rennes1

University of Lille 2 Droit et Sante

University Nice Sophia Antipolis

Federal University of Toulouse midi

University of Lille

University Paris-Est Creteil Val de Marne

University Paul Sabatier Toulouse

University de Versailles saint quentin en yvelines

University of Bordeaux

University Lorraine

University Francois Rabelais Tours

University Franche-Comte

Sorbonne University

University of Angers

University Grenoble Alpes

University Paris 13 Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

Ruprecht Karls University Heidelberg

Humboldt University Zu Berlin

Ludwig Maximilians University Munchen

Technical University of Munich

University Frankfurt am Main

University of Tubingen

Eberhard Karls University Tubingen

Hannover Medical School

Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn

Goethe University Frankfurt

University Bonn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

Westfalische Wilhelms University Munster

RWTH Aachen University

Albert Ludwigs University Freiburg

University of Hamburg

University of Luebeck

Free University Berlin

University of Gottingen

Julius Maximilians University Wurzburg

Technische University Dresden

Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg

University of Cologne

Johannes Gutenberg University Mainz

University Dusseldorf

University Ulm

Christian Albrechts University Zu Kiel

Philipps University Marburg

University of Duisburg Essen

University of Wurzburg

University of Leipzig

University of Regensburg

Justus Liebig University Giessen

Martin Luther University Halle Wittenberg

Ruhr University Bochum

University des Saarlandes

University Jena

TU Dresden

Bielefeld University

University of Greifswald

University of Munich

Technical University of Berlin

University Hamburg

Otto von Guericke University of Magdeburg

Charite University Medicine Berlin

Karlsruhe Inst Technology

University Konstanz

University of Rostock

 

 

 

 

 

Greece

National and Kapodistrian University of Athens

Aristotle University of Thessaloniki

University of Crete

Harokopio University Athens

University of Patras

University Ioannina

University Thessaly

 

 

 

 

 

 

Hong Kong

The University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong(CUHK)

City University of Hong Kong

The Hong Kong Polytechnic University

Hong kong Baptist University

The Hong Kong University of Science and Technology

 

 

 

Hungary

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University Szeged

University of Pecs

Iceland

University of Iceland

 

 

 

 

 

 

 

India

Banaras Hindu University

Jamia hamdard, new delhi   ﯽﺘﻨﺳ ﺐﻃ و يزﺎﺳوراد ﻂﻘﻓ

Aligarh Muslim University

University of Delhi

Manipal Academy of higher education

Panjab University

Jadavpur University

Indian Institute Technology Madras

All India Institute Med Sciences New Delhi

 

Indonesia

University of Indonesia

Gadjah Mada University

 

 

 

 

 

Ireland

Trinity College Dublin

National University of Ireland

University College Dublin

University College Cork

Royal College of Surgeons in Ireland(RCSI)

University of Limerick

National University of Ireland Galway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

University of Milan

Alma Mater Studiorum University of Bologna

Sapienza University of Rome

University of Padua

University Cattolica del Sacro Coure

University of Florence

University of Naples-Federico II

University of Degli Studi di Pavia

Scuola Superior Santana

University of Degli Studi di Udine

University of Turin

University of Pisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

University of Rome “Tor Vergata”

University of Vita-Salute san Raffaele

University Bari Aldo Moro

University of Milan Bicocca

Verona University

University of Genoa

Perugia University

University of Modena and Reggio Emilia

University of Siena

University of Trieste

University of Bari

University of Brescia

University of Parma

University of Calabria

University of Ferrara

Marche Polytechnic University

University of Cagliari

University of Catania

Catholic University of the Sacred Heart

University of Palermo

University of Salerno

University of Sassari

University of Messina

Roma Tre University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan

Tokyo Medical and Dental University(TMDU)

Osaka University

The University of Tokyo

Kyoto University

Keio University

Kyushu University

Tohoku University

Hokkaido University

Nagoya University

Kanazawa University

Kobe University

Kumamoto University

Okayama University

University of Tsukuba

Chiba University

Hiroshima University

Nagasaki University

Niigata University

Showa University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan

Waseda University

Juntendo University

Kindai University

Tokushima University

Gunma University

Tokai University

Mie University

Tokyo Dental University

University of Toyama

Yamaguchi University

Fujita health university

Nagoya City University

Osaka City University

Tokyo University of Science

Tokyo University of pharmacy and life Science

Yokohama City University

Nihon University

Kitasato University

Kagoshima University

Tokyo Institute Technology

Kenya

University of Nairobi

Lebanon

American University of Beirut (AUB)

 

Lithuania

Vilnius University

Lithuanian University of Health Sciences

 

 

 

Malaysia

University Malaysia

University Sains Malaysia (USM)

University Kebangsaan Malaysia

University Putra Malaysia

University Teknologi MARA

 

 

Mexico

University National Autonomous of Mexico (UNAM)

Institute Polytechnic National (IPN)

Metropolitan Autonomous University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

Radboud University

Erasmus University Rotterdam

University of Amsterdam

Leiden University

Maastricht University

Utrecht University

University of Groningen

Vrije University Amsterdam

University of Twente

Wageningen University & Research Center

Delft University Technology

Academic Center for Dentistry Amsterdam

 

 

 

New Zealand

University of Otago

The University of Auckland

Massey University

University of Canterbury

 

 

 

Norway

University of Oslo

University of Bergen

Norwegian University of Science and Technology

University of Tromso the Arctic

 

 

 

Pakistan

Aga Khan University

Comsats Institute of Information Technology

University of Karachi

University of Lahore

Quaid-i-azam University

Peru

Universidad Peruana Cayetano Heredia(UPCH)

Philippines

University of Philippines

 

 

 

 

Poland

Jagiellonian University

University of Medical Lodz

Medical University of Warsaw

Wroclaw Medical University

Medical University Silesia

 

 

Portugal

Universidad Nova de Lisbon

University of Coimbra

University of Lisbon

 

 

 

 

Portugal

University of Porto

Universidad de Beira Interior

University of Aveiro

University of Algarve

University of Minho

 

 

 

 

Russia

Lomonosow Moscow State University

Novosibirsk State University

Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University

A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﻂﻘﻓ

Sechenov First Moscow State Medical University                      يزﺎﺳوراد ﻂﻘﻓ

Serbia

University Belgrade

 

Singapore

National University of Singapore

Nanyang Technological University

Slovakia

Comenius University in Bratislava

 

Slovenia

University of Ljubljana

University of Maribor

 

 

 

 

 

South Africa

University of Cape Town

University of the Witwatersrand

Stellenbosch University

University of Kwazulu-Natal

University of Pretoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Korea

Seoul National University

Sungkyunkwan University(SKKU)

Yonsei University

Korea University

University of Ulsan

Hanyang University

KAIST University

Kyung Hee University

Chonbuk National University

Chonnam National University

Chungnam National University

Ewha Womans University

Kyungpook National University

Pusan National University

The Catholic University of Korea

Chung-Ang University

Ajou University

Inha University

Yeungnam University

Hallym University

Konkuk University

Inje University

Kangwon National University

Chungbuk National University

Dankook University

Pohang University Science &Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

University Complutense Madrid

University of Barcelona

Universidad Autonoma de Madrid

Universidad Autonoma de Barcelona

University of Navarra

University of Valencia

University of Granada

University of Salamance

University Pompeu Fabra

University of Rovira I Virgili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

University of the Basque Country

University of Zaragoza

University of Alcala

King Juan Carlos University

University of La Laguna

University of Murica

University of Oviedo

University of Santiago de Compostela

University of Seville

University of A Coruna

University of Extremadura

University of Girona

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

Karolinska Institute

University of Gothenburg

Malmo University

Lund University

Uppsala University

Linkoping University

Umea University

Orebro University

Stockholm University

Sweden University Agricultural Science

 

 

 

 

 

 

Switzerland

University of Bern

University of Zurich

University of Geneva

University of Basel

University of Lausanne

ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology

University of Fribourg

Ecole Polytechnic Federal Lausanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiwan

National Taiwan University (NTU)

National Yang Ming University

Taipei Medical University

Chang Gung University

National Cheng Kung University (NCKU)

China Medical University

Kaohsiung Medical University

National Chung Hsing University

National Tsing Hua University

Fu Jen Catholic University

National Chiao Tung University

 

 

 

 

 

Thailand

Mahidol University

Chulalongkorn University

Chiang Mai University

Khon Kaen University

Prince of Songkla University

Kasetsart University

 

 

 

 

 

Turkey

Istanbul University

Hacettepe university

Ankara University

Koc University

Ataturk university

Ege university

Yeditepe University ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﻂﻘﻓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

King’s College London

UCL(University College London)

University of Birmingham

The University of Manchester

Newcastle University

University of Bristol

University of Oxford

University of Cambridge

Liverpool School of Tropical Medicine

Imperial College London

University of Edinburgh

London School of Hygiene and Tropical Medicine

University of Nottingham

University of Glasgow

University of Liverpool

University of Southampton

Cardiff University

The University of Sheffield

University of Dundee

University of Leeds

Queen’s University Belfast

The University of Warwick

University of Aberdeen

University of Leicester

St George’s  University of London

University of East Anglia(UEA)

University of York

Durham University

The University of Exeter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

Keele University

University of Bath

University of Andrews

Brighton and Sussex Medical school

University of Sussex

Ulster University

University of Surrey

University of Strathclyde

Robert Gordon University

University of Bradford

Queen Mary University of London

Bangor University

University of Essex

Plymouth University

University Portsmouth

University of Hull

University of Central Lancashire

Anglia Ruskin University

University of Stirling

Swansea University

Aston University

Oxford Brookes University

University of Hertfordshire

Liverpool John Moores University

University of Brighton

University of Greenwich

Northumbria University

University Reading

Brunel University London

Lancaster University

University Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

University of Michigan

New York University (NYU)

New York Medical College

City University of  New York

Harvard University

University of North Carolina,Chapel Hill

University of Washington

University of California, Los Angeles (UCLA)

University of Pennsylvania

Boston University

University of California, San Francisco

Columbia University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

University of Iowa

University of Southern California

The Ohio State University

University of Minnesota

University of Florida

Stanford University

Johns Hopkins University

Yale University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Duke University

University of California, San Diego (UCSD)

Washington University in St.Louis

Albert Einstein College of Medicine

University of Colorado health Science Center

University of Chicago

Cornell University

Mayo Medical University

Augusta University

Baylor College of Medicine

Northwestern University

University of Pittsburgh

Brown University

California Institute of Technology(Caltech)

Emory University

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

The Rockefeller University

The University Texas M.D.Anderson Cancer

The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas

University of Massachusetts Medical School Worcester

Vanderbilt University

Dartmouth University

George  Washington University

Georgetown University

Tufts University

Nova Southeastern University

University of Colorado,Denver

University of Miami

University of Wisconsin Madison

Indiana University Bloomington

Pennsylvania State University

university of Louisiana at Lafayette

The University of Texas Health Science Center at Houston

University of California, Irvine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

University of Virginia

Case Western Reserve University

Arizona State University

Michigan State University

The University of Arizona

University of California, Davis

The University of Tennessee, Knoxville

University of Texas at Austin

Purdue University

Rutgers University New Brunswick

University at Buffalo SUNY

University of Kansas

University of Utah

Texas A&M University

University of Connecticut

University of Kentucky

University of Mississippi

University of South Florida

Washington State University

Carnegie Mellon University

University of Notre Dame

University of Illinois at Urbana-Champaign

Oregon Health and Science University

Rush University

University of Nebraska Lincoln

State university of New York Health Sciences Center at Brooklyn

University of Arkansas

University of Nebraska Medical Center

Hofstra University

University of California,Berkeley

Georgia Institute of Technology

University of California, Santa Barbara

University of Maryland, College Park

Rice University

University of Colorado Boulder

Rutgers, the State University of New Jersey

University of California, Santa Cruz

The Scripps Research Institute

University of Rochester

University of California, Riverside

University of Massachusetts

University of Illinois at Chicago

Northeastern University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

University of Cincinnati

University of Delaware

Florida State University

University of Hawai’i at Manoa

North Carolina State University

Stony Brook University, state university of New York

Virginia Polytechnic Institute and State University

Colorado State University

George Mason University

University of  Southern California

University of Georgia

University of Oregon

Oregon State University

Saint Louis University

Temple University

Drexel University

University of Houston

Iowa State University

University of Missouri

University of Oklahoma

University of Oklahoma Health Sciences Center

University of Texas at San Antonio

Tulane University

Florida International University

Georgia State University

University of Maryland, Baltimore County

University of Montana

University New Mexico

New Mexico State University

San Diego State University

Creighton University

Kansas State University

Louisiana State University

Montana State University

Oklahoma State University

Old Dominion University

University of North Carolina at Greensboro

Ohio University

Texas Technology University

University of  Minnesota Twin Cities

University Alabama Birmingham

Wayne State University

Yeshiva University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

Wake Forest University

Virginia Commonwealth University

Thomas Jefferson University

Medical College Wisconsin

University of Louisville

University Texas Health Science Central San Antonio

University of Vermont

Loyola University Chicago

University Missouri Kansas City

University Massachusetts Amherst

Princeton University

Brigham Young University

University North Texas

University of Albany

Baylor University

University Texas- Dallas

University Rhode Island

North Dakota State University

University Alabama Tuscaloosa

Brandeis University

University Massachusetts-Boston

University of South Carolina

Howard University

West Virginia University

University of Central Florida

Top